Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

ANCS lanseaza competitia pentru Programul CAPACITATI (PNII)

http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=228

data ultimei actualizari: 16 iun. 2010
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) lanseaza, începând cu data de 14 iunie a.c., deschiderea competitiei pentru propuneri de proiecte de studii prospective în domeniile:

nanotehnologii, stiinta serviciilor, energie verde si terapii celulare prin programul „CAPACITATI“.

Acesta este al doilea program al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013 (PN II).

Obiectivele programului sunt dezvoltarea capacitatilor de cercetare, deschiderea sistemului CDI catre mediul stiintific international si conectarea sa organica la mediul socio-economic national. Programul „CAPACITATI” cuprinde patru module.

Modulul I, pentru dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare în institutiile CD si în universitati, inclusiv la nivel regional, si dezvoltarea infrastructurilor CD de interes national, este pus în practica prin proiecte de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii publice CD.

Modulul II, pentru cresterea calitatii sistemului CDI, a rolului sau în mediul economic si a perceptiei sale în societate, se implementeaza prin proiecte suport pentru întarirea eficientei sistemului CDI, sustinerea activitatilor CDI si întarirea relatiilor stiinta-societate.

Modulul III, pentru sustinerea financiara a proiectelor CDI internationale cu participare româneasca, se implementeaza prin proiecte pentru finantarea participarii unitatilor CDI românesti în proiecte internationale declarate câstigatoare. La acest modul, apelul este deschis în mod continuu.

Modulul IV, pentru participarea României în cadrul organismelor ST internationale, este pus în practica prin proiecte suport pentru sustinerea reprezentarii României în cadrul organismelor ST internationale. Acestea se refera atât la sustinerea participarii unor grupuri sau persoane tinta, nominalizate de institutiile abilitate sa participe la evenimente de coordonare ST la care România este reprezentata, cât si la acordarea de sprijin pentru vizitele în România ale unor persoane recunoscute, apartinând organismelor ST internationale. La acest modul, apelul este deschis în mod continuu.

ANCS spera ca prin finalitatea urmarita, aceea de a decela zonele de real potential stiintific si tehnic si de a recomanda directii strategice de dezvoltare pentru România în domeniile mentionate, proiectele vizate prin noua competitie sa reprezinte un incitant argument în favoarea unor consultari si dezbateri ample si deschise, atât în cadrul comunitatii stiintifice de profil, cât si cu partenerii economici relevanti din domeniile respective.

Dezvoltarea infrastructurii CDI se face prin achizitia de echipamente CDI si bunuri adiacente (sisteme de calcul complementare, inclusiv softul dedicat, servicii de instruire etc.), care permit cercetatorilor sa lucreze în conditii de performanta, cu aparatura si echipament compatibil cu cel existent în laboratoarele europene cu profil similar. Programul sprijina folosirea intensiva a echipamentelor nou achizitionate în cadrul retelelor integrate CDI, în conditii de eficienta antreprenoriala, prin impunerea unor reglementari clare privind drepturile de acces.

Anuntul de competitie, precum si documentele asociate, pot fi accesate pe situl ANCS,

la adresa http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=228