Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

New paraclinical investigations in celiac disease

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Samaşca G, Iancu M, Butnariu A, Andreica M, Dejica D

Editorial: Revista Românã de Medicinã de Laborator, 18(2), p.43-51, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: boala celiaca, anticorpi antigliadina deamidata, deficitul imunglobulinei A // celiac disease, deamidated antigliadin antibodies, immunoglobulin A deficit

URL: http://www.rrml.ro/articole/articol.php?year=2010&vol=2&poz=5