Inscriere cercetatori

Facebook

New paraclinical investigations in celiac disease

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Samaşca G, Iancu M, Butnariu A, Andreica M, Dejica D

Editorial: Revista Românã de Medicinã de Laborator, 18(2), p.43-51, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: boala celiaca, anticorpi antigliadina deamidata, deficitul imunglobulinei A // celiac disease, deamidated antigliadin antibodies, immunoglobulin A deficit

URL: http://www.rrml.ro/articole/articol.php?year=2010&vol=2&poz=5