Inscriere cercetatori

Guvernul a adoptat un plan de sporire a eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice destinate cercetării-dezvoltării

http://www.ancs.ro/img/files_up/1277283166Memo%20Plan%20Cercetare%20CE%20-Ro.pdf

Printre prevederi:
– Creşterea sumelor alocate pentru CDI, atât în valori absolute, cât şi ca procent din PIB;
– Îmbunătăţirea procedurilor şi criteriilor de evaluare la competiţiile naţionale de CD: creşterea ponderii în evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului, a performanţelor ştiinţifice ale directorului şi echipei de proiect, generalizarea evaluării internaţionale;
– Îmbunătăţirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare şi monitorizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în acord cu practica internaţională.