Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Guvernul a adoptat un plan de sporire a eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice destinate cercetării-dezvoltării

http://www.ancs.ro/img/files_up/1277283166Memo%20Plan%20Cercetare%20CE%20-Ro.pdf

Printre prevederi:
– Creşterea sumelor alocate pentru CDI, atât în valori absolute, cât şi ca procent din PIB;
– Îmbunătăţirea procedurilor şi criteriilor de evaluare la competiţiile naţionale de CD: creşterea ponderii în evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului, a performanţelor ştiinţifice ale directorului şi echipei de proiect, generalizarea evaluării internaţionale;
– Îmbunătăţirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare şi monitorizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în acord cu practica internaţională.