Inscriere cercetatori

A new type of continued fraction expansion

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: COLTESCU I., LASCU D.

Editorial: Global Publishing Company, Minnesota, USA, Math.Sci.Res.J., 11, p.327–350, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: continued fractions