Inscriere cercetatori

Jump transformations and embedding of O_∞ into O_2

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: KAWAMURA K., LASCU D., COLŢESCU I.

Editorial: J.Math.Phys., 50 (1), p.033501-1–0, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: jump transformation, Cuntz algebra, embedding

URL: http://link.aip.org/link/?JMP/50/033501