Inscriere cercetatori

Properties of the nearest integer continued fraction expansions

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: LASCU D., CIRLIG G., COLŢESCU I.

Editorial: Tensor, N.S., 71 (1), p.25 - 30, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: continued fractions, nearest integer, extended measure