Inscriere cercetatori

Random systems with complete connections and the Gauss problem for the regular continued fractions

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: LASCU D., COLŢESCU I.

Editorial: Constanta Maritime University Annals, X (12), p.405 – 412, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: continued fractions, random system with complete connections