Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Finanţarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a Academiei de Ştiinţe Medicale se va face exclusiv din veniturile proprii

Guvernul a decis astăzi ca finanţarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a Academiei de Ştiinţe Medicale să se facă exclusiv din veniturile proprii ale celor trei academii.

Prin această măsură, se va face o economie la bugetul de stat în valoare totală de aproximativ 13 milioane de lei, echivalentă cu suma plătită anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru rechizitele asigurate unui număr de peste 600.000 de copii, a precizat ministrul Daniel Funeriu.

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a menţionat totodată că Academia Română nu este vizată de această măsură.

http://www.gov.ro/finantarea-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania-academiei-oamenilor-de-stiinta-din-romania-si-a-academiei-de-stiinte-medicale-se-va-face__l1a110268.html

—————–

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
Ştiind că în România învăţământul constituie prioritate naţională şi că actualul context economic nu permite susţinerea financiară a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Academiei de Ştiinţe Medicale de la bugetul de stat, fără afectarea interesului superior al elevului şi studentului,
cunoscând legile de înfiinţare a academiilor menţionate, care prevăd posibilitatea suportării cheltuielilor din venituri proprii,
soluţia propusă prin prezentul act normativ este în deplină concordanţă cu Memorandumul Guvernului cu tema „Adoptarea Planului de sporire a eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice destinate cercetării-dezvoltării”, înregistrat cu nr. 20/8590/DNA din 4 mai 2010.
Măsurile propuse prin acest act normativ trebuie luate cât mai urgent, înainte de începerea anului şcolar 2010-2011, pentru ca alocarea fondurilor provenite de la bugetul de stat şi prevăzute pentru finanţarea academiilor menţionate să se afecteze altor activităţi educaţionale a căror singură modalitate de finanţare este de la bugetul de stat.
De asemenea este necesar ca România să îşi respecte angajamentele privind unele măsuri din domeniul financiar luate faţă de organismele externe (Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială).
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.
2.La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 29
(1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform prezentei legi şi statutului propriu se asigură din venituri proprii. Indemnizaţiile prevăzute la art. 15 se acordă în limita fondurilor disponibile.”
3.Articolul 30 se abrogă.
Art. II
Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.
2.La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă în limita fondurilor disponibile.”
3.La articolul 19, alineatul (21) va avea următorul cuprins:
„(21) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aprobă de preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific.”
4.La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
5.La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 20
(1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se asigură din venituri proprii.”
6.La articolul 20, alineatele (23) şi (24) se abrogă.
7.La articolul 20, alineatul (25) va avea următorul cuprins:
„(25) Plata indemnizaţiilor şi drepturilor salariale se face în limita fondurilor disponibile.”
8.Articolul 21 se abrogă.
9.La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
Art. III
Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 10
(1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile.”
2.Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23
Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Ştiinţe Medicale se face în conformitate cu dispoziţiile aplicabile personalului bugetar, în limita fondurilor disponibile.”
3.La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 24
(1) Finanţarea Academiei de Ştiinţe Medicale se asigură din venituri proprii.”
-****-
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 638 din data de 10 septembrie 2010

http://www.moficial.ro/2010/0638.pdf