Inscriere cercetatori

Phenotypic variability in Angelman syndrome – report of two cases

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Budisteanu, A. Arghir, S. Chirieac, G. Cardos, Magureanu S , A. Lungeanu

Editorial: Eur J Hum Genet , 16, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Angelman syndrome, phenotype