Inscriere cercetatori

A Lane-Emden-Fowler Type Problem With Singular Nonlinearity

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covei D.P.

Editorial: Journal of Mathematics of Kyoto University, 49, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: existence