Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

142 milioane euro finanţare europeană pentru 20 de instituţii publice de cercetare dezvoltare

28.09.2010

În prezenţa premierului Emil Boc şi a ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Dragoş Ciuparu, a semnat marţi, 28 septembrie, contractele de finanţare pentru 20 de instituţii publice de cercetare dezvoltare: spitale clinice şi universitare, universităţi, institute naţionale, institute ale Academiei Române.
Suma alocată este de în valoare de 142 milioane euro. Finanţarea se face din Axa prioritară 2 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE), din bugetul alocat operaţiunii „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare publică”. Cele 20 de proiecte au fost selectate dintr-un număr de 89 de proiecte participante în competiţie şi evaluate de experţi evaluatori din străinătate.
Până la această dată, ANCS, ce gestionează Axa 2, a deschis pentru competiţie 85% din fondurile alocate Axei. S-au semnat 245 de contracte în valoare de 245 milioane euro. În total, s-au contractat 60% din fondurile Axei, urmând ca până la sfârşitul anului rata de contractare să crească la 65%. Pentru proiectele aflate în implementare a fost acordată pre-finanţare în valoare de 43 milioane euro şi au fost plătite cereri de rambursare în valoare de 18 milioane euro. Până la sfârşitul anului, pre-finanţarea acordată se va apropia de 100 milioane euro, iar valoarea cheltuielilor rambursate va ajunge la 58 milioane euro.

Axa prioritară 2 a POS-CCE beneficiază pentru perioada 2007-2013 de o alocare de 646 milioane euro, dintre care 536 milioane de la FEDER şi 110 milioane euro de la bugetul de stat. Bugetul Axei 2 reprezintă 21% din POS-CCE şi aproximativ 3% din totalul fondurilor structurale şi de coeziune alocate României. Obiectivul specific al Axei 2 îl reprezintă creşterea capacităţii de cercetare prin investiţii în cercetare-dezvoltare, stimularea cooperării dintre instituţiile de cercetare dezvoltare si inovare şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la cercetare, dezvoltare si inovare. Acest obiectiv specific contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2007-2010.
Proiectele finanţate prin Axa 2 reprezintă: investiţii directe în instituţiile publice de cercetare şi în întreprinderi, parteneriate între întreprinderi şi instituţii de cercetare, inclusiv universităţi, atragerea de specialişti din străinătate pentru constituirea unei echipe de cercetare de valoare şi obţinerea de rezultate transferabile în economie, stimularea întreprinderilor pentru activităţi de cercetare şi dezvoltarea de spin-off-uri şi sprijinirea întreprinderilor start-up, pornind de la rezultate de cercetare.
În urma primei competiţii pentru infrastructuri publice cercetare – dezvoltare, lansată în 2007, s-au contractat 19 proiecte de investiţii, care sunt în diverse stadii de implementare, unele dintre ele foarte aproape de finalizare (Institutul „Petru Poni” din Iaşi, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ICPE-CA, Spitalul Universitar de Urgenţă etc). În ceea ce priveşte intervenţiile pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare a întreprinderilor, în prezent sunt în implementare 21 de contracte de investiţii, iar alte 49 de proiecte sunt în faza de evaluare.
Menţionăm că în ultima perioadă a crescut numărul depunerilor de aplicaţii la competiţia dedicată spin-off-urilor şi start-up-urilor. De la un ritm scăzut al depunerilor în 2008, s-a ajuns astăzi la un număr de 104 propuneri primite. Au fost selectate pentru finanţare 54 de proiecte, iar 20 sunt în curs de evaluare.
Pe operaţiunea dedicată atragerii de specialişti din străinătate au fost selectate 44 de proiecte (90% deja contractate), dintre care 64% sunt conduse de specialişti români din diaspora, iar 36% de specialişti de alte naţionalităţi. Bugetul operaţiunii a fost epuizat după prima competiţie organizată în 2009, în condiţiile în care bugetul proiectelor depuse a fost de 4 ori mai mare decât fondurile disponibile.

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/14270