Inscriere cercetatori

Complete monotonic functions associated with gamma function and applications

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristinel Mortici

Editorial: Carpathian Journal of Mathematics, 25, p.186-191, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Mathematics