Inscriere cercetatori

Improved convergence towards generalized Euler-Mascheroni constant

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristinel Mortici

Editorial: Applied Mathematics and Computation, 215, p.3443-3448, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Mathematics