Inscriere cercetatori

On new sequences converging towards the Euler-Mascheroni constant

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristinel Mortici

Editorial: Computers and Mathematics with Applications, 59, p.2610-2614, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Mathematics