Inscriere cercetatori

Product approximations via asymptotic integration

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristinel Mortici

Editorial: American Mathematical Monthly, 117, p.434-441, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Computational