Inscriere cercetatori

Very accurate estimates of the polygamma functions

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristinel Mortici

Editorial: Asymptotic Analysis, 68, p.125-134, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Mathematics