Inscriere cercetatori

Anunt privind actiunea de evaluare in vederea selectarii instalatiilor speciale de interes national pentru completarea H.G. nr. 1428/2004

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) initiaza o actiune de evaluare pentru selectarea Instalatiilor si obiectivelor speciale de Interes National, in vederea completarii Hotarârii de Guvern nr.1428/2004, privind lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national.

Obiectivul acestei actiuni il reprezinta consolidarea infrastructurii românesti de cercetare in domeniile de interes national, stabilite in acord cu strategia de dezvoltare a Romaniei, prin asigurarea de fonduri de la bugetul de stat pentru intretinerea, exploatarea, functionarea si pazei Instalatiilor si Obiectivelor Speciale de Interes National, ca bunuri proprietate publica, utilizate pe scara larga in activitatea de cercetare.
Criteriile de selectare:
– documentatia privind incadrarea in conformitate cu criteriile de selectare, pe fiecare instalatie/obiectiv in parte; (conform Deciziei nr. 9845/19.04.2010*. );
– gradul de utilizare, intern si international, al Instalatiei de Interes National;
– numarul si valoarea contractelor derulate, pe fiecare instalatie/obiectiv in parte;
– documentele cu privire la constituirea ca instalatii-suport, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, in domenii strategice ale economiei nationale;
– documentatia cu privire la dotarea cu utilitati, comparabile cu cele de nivel mondial, care sa conduca la cercetari de inalta calitate.

Propunerile transmise vor contine maxim 10 pag.
Solicitarile dumneavoastra se pot transmite prin mail, pana la data 01.11.2010, la una din urmatoarele adrese:

lucia.csavar@ancs.ro
marilena.geambasu@ancs.ro

http://ancs.ro/index.php?action=viewart&artid=2174&idcat=38

http://ancs.ro/img/files_up/1282808115decizie.pdf