Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Pulse eddy currents using an integral-FEM formulation for cracks detection

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Preda G., Rebican M., Hantila F.I.

Editorial: IOS Press, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 33 (3-4), p.1225-1229, 2010.

Rezumat:

Pulse eddy currents are proposed for detection of cracks in structural conductive, non-magnetic parts. The rectangular pulse accounts for a multi-frequency analysis with the lower harmonics pentrating deeper in the material. An integral-FEM method for simulation of transient eddy-currents and model of defects as zero-thickness, two-dimensional flaws are used. Difference signals peak value depends on crack depth and the peak value moment is delayed for smaller outer defects. The method is effective for defects buried deep under the surface.

Cuvinte cheie: Nondestructive testing, pulse eddy-currents, zero-thickness flaws

URL: http://iospress.metapress.com/content/l157n173j38qv632/?p=0682af8910bb4c4fbf041512d8ebe047&pi=46