Inscriere cercetatori

Competiţie pentru proiecte de cercetare colaborativă, climă, mediu, energie

În cadrul proiectului PC7 Networking on Science and Technology in the Black
Sea Region (acronim BS-ERA.NET), coordonat de către UEFISCDI şi în care ANCS
este partener, s-a deschis competiţia pilot pentru proiecte de cercetare
colaborativă între statele din zona Mării Negre.

Domeniile în care se pot înscrie propunerile de proiect sunt următoarele:

1. Climă şi mediu

2. Energie

Pentru informaţii suplimentare şi pentru înscrierea on-line a proiectelor
sunt disponibile următoarele adrese:

http://www.bs-era.net/main/index.php?we=a29f69fc5263861b5b4150eb088cdae3&wchk=7705214628f0652cb2aeb23e31e754f5&wchk=7705214628f0652cb2aeb23e31e754f5

http://www.pt-it.de/ptoutline/application/BSERANET

Pentru neclarităţi referitoare la conţinutul anunţului o puteţi
contacta pe domnişoara Silvia Gergely, ANCS, e-mail: silvia.gergely@ancs.ro,
tel: 021/318.30.53; mobil: 0763.666.568