Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Dopant influence on BST ferroelectric solid solutions family

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Ioachim, H.V. Alexandru, C. Berbecaru, S. Antohe, F. Stanculescu, M.G. Banciu, M.I. Toacsen, L. Nedelcu, D. Ghetu, A. Dutu, G. Stoica

Editorial: Materials Science and Engineering C, 26, p.1156-1161, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materiale feroelectrice, ceramica dopata, temperatura Curie, microunde // Ferroelectrics; Doped ceramics; Curie temperature; Microwaves