Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Electrical transport in crystalline perylene derivatives films for electronic devices

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Anca Stanculescu, Florin Stanculescu, Marcela Socol, Oana Grigorescu

Editorial: Solid State Sciences, 10, p.1762-1767, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: semiconductori organici, PTCDA, perilena, ZnPc, jonctiuni // Organic semiconductors; PTCDA; Perylene; ZnPc; Junctions