Inscriere cercetatori

Facebook

Bugetul programelor de cercetare creşte în 2011 cu 48% faţă de anul anterior

Conform proiectului de buget de la http://www.mfinante.ro/buget2011.html , cheltuielile de la bugetul de stat prevăzute pentru cercetare pentru anul 2011, pentru ansamblul sistemului, sunt de 1.735.403.000 lei, în creştere cu 35,55% faţă de 2010.

Cheltuielile pentru cercetare prevăzute pentru programele de finanţare prin competiţie a cercetării (bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, capitolul Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare, secţiunea Alte transferuri) sunt de 1.441.709.000 lei, în creştere cu 47,92% faţă de anul 2010.