Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A fost semnat Memorandumul de Înțelegere între ANCS și Agenția Națională pentru Cercetare din Franța

Semnarea Memorandumului de Întelegere privind apelurile de proiecte comune de cercetare a avut loc în 11 ianuarie 2011, la sediul Ambasadei României la Paris şi a fost făcută de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) – domnul Dragoş Mihael CIUPARU din partea României şi directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare (ANR), doamna Jacqueline LECOURTIER din partea Franţei.
Cu ocazia vizitei efectuate la Paris în 15–16 decembrie 2010, dl Dragoş CIUPARU, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifica (ANCS) s-a întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Cercetare din Franţa (ANR), prilej cu care s-a convenit să fie întărită colaborarea dintre cele două ţări în domeniul cercetarii şi dezvoltării. Hotărârea s-a materializat prin Memorandumul de Întelegere care a fost semnat la Paris. În urma negocierilor purtate a fost convenit textul final al documentului, prin care se vor finanţa proiecte comune de cercetare-dezvoltare între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi Agentia Naţională pentru Cercetare (ANR).
Memorandumul stabileşte principii şi proceduri ce urmează să fie adoptate de către ambele părţi cum ar fi: Lansarea cererilor de propuneri de proiecte, Primirea propunerilor comune de proiecte, Stabilirea procedurilor de evaluare şi a celor de selecţie, Finanţarea propunerilor de proiecte selectate, Organizarea de ateliere comune de lucru legate de apelurile de proiecte comune de cercetare, modificarea, extinderea şi încetarea Memorandumului de Întelegere. De asemenea, stabileşte pentru ambele entităţi participante sistemul de finanţare al proiectelor de cercetare depuse în comun. Domeniile prioritare vizate a fi susţinute sunt Fizica şi Mediul, ecosistemele şi biodiversitatea.
Scopul final este acela de a consolida colaborarea între România şi Franţa în domeniile de interes comun, în vederea obţinerii unor rezultate ştiinţifice şi tehnice remarcabile, care să conducă la tehnologii inovatoare.
Memorandumul de Întelegere care a fost semnat la Paris are la bază prevederile Acordului de Cooperare Ştiinţifică şi Tehnică între Guvernul Republicii Franceze şi Guvernul Republicii Române, semnat tot la Paris, în data de 31 iulie 1964.