Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

TENDENCES AND PERSPECTIVES REGARDING THE RECYCLING OF AUTOMOTIVE WASTE

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Corabieru, Petrica; Velieu, Stefan; Zait, Dumitru; Corabieru, Anisoara; Vasilescu, Dan Dragos

Editorial: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 8 (5), p.1151-1154, 2009.

Rezumat:

Alignment of the manufacture technologies to the environment European directives requirements represents a modern approach of the environment issues considered as integrant part of the lasting development which will represent one of the connecting ways of the Romanian economy to the globalization process. In the present work a pertinent study is made regarding the harmonizing into the limits imposed by the environment European directives (Dir. 99/13/CE, Dir. 76/464/CEE and Dir. 2000/53/CE) requirements related to the solid and gaseous emissions resulted from the process of manufacture of the metallic component parts for auto-vehicles by the Romanian companies in the field. In the conclusions of the work, the authors suggest a series of measures for the alignment of the Romanian manufacturers’ technologies in the field of the metallic component parts for auto-vehicles to the environment European directives.

Cuvinte cheie: technologies for auto-vehicles component parts, environment European directives.