Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A fost adoptată o nouă lege a cercetării

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 80/2011 Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică:
http://www.moficial.ro/2011/0080.pdf

Principalele aspecte noi aduse de această ordonanţă:
– instituţiile de cercetare vor fi evaluate periodic de de către echipe de experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; în urma evaluării, instituţiile se clasifică pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C.
– programul Nucleu se înlocuieşte cu o finanţare instituţională de bază, bazată pe standarde de cost, şi cu o finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv; aceste finanţări se acordă numai acelor instituţii care sunt evaluate la nivelele A+, A, A-;
– se elimină obstacolul artificial al atestării pentru accesul la competiţiile de finanţare;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor putea valorifica rezultatele cercetării prin înfiinţarea de start-up-uri şi spin-off-uri;
– rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice vor aparţine celor care realizează aceste activităţi, fără aprobări suplimentare din partea structurilor guvernamentale;
– protecţia documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional devine funcţională;
– definiţiile activităţilor de cercetare-dezvoltare corespund de acum bunelor practici internaţionale, conform manualelor Frascati şi Oslo;
– instituţiile sunt obligate să nu încarce personalul de cercetare-dezvoltare cu activităţi administrative care au o pondere mai mare de 10% din timpul de lucru.

Cinci din principalele institute naţionale de cercetare-dezvoltare au salutat aceste reglementări:
http://ancs.ro/index.php?action=viewcom&comID=278