Inscriere cercetatori

A fost adoptată o nouă lege a cercetării

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 80/2011 Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică:
http://www.moficial.ro/2011/0080.pdf

Principalele aspecte noi aduse de această ordonanţă:
– instituţiile de cercetare vor fi evaluate periodic de de către echipe de experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; în urma evaluării, instituţiile se clasifică pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C.
– programul Nucleu se înlocuieşte cu o finanţare instituţională de bază, bazată pe standarde de cost, şi cu o finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv; aceste finanţări se acordă numai acelor instituţii care sunt evaluate la nivelele A+, A, A-;
– se elimină obstacolul artificial al atestării pentru accesul la competiţiile de finanţare;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor putea valorifica rezultatele cercetării prin înfiinţarea de start-up-uri şi spin-off-uri;
– rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice vor aparţine celor care realizează aceste activităţi, fără aprobări suplimentare din partea structurilor guvernamentale;
– protecţia documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional devine funcţională;
– definiţiile activităţilor de cercetare-dezvoltare corespund de acum bunelor practici internaţionale, conform manualelor Frascati şi Oslo;
– instituţiile sunt obligate să nu încarce personalul de cercetare-dezvoltare cu activităţi administrative care au o pondere mai mare de 10% din timpul de lucru.

Cinci din principalele institute naţionale de cercetare-dezvoltare au salutat aceste reglementări:
http://ancs.ro/index.php?action=viewcom&comID=278