Inscriere cercetatori

Smart antennas for wireless communications systems

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Nicolaescu Ioan, Stoica Dan

Editorial: Proceedings of 20th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications , 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Wireless communications, smart antennas, beamforming