Inscriere cercetatori

Consideraţii asupra atitudinii rectorilor din România în privinţa reformei educaţiei şi cercetării

În data de 28 Ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) s-a reunit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, punctele aflate pe ordinea de zi incluzând, printre altele, noua Lege a Educaţiei Naţionale (LEN) (Legea 1/2011) şi criteriile de ierarhizare a universităţilor. Rezoluţia adoptată de CNR cu ocazia acestei reuniuni (vezi Anexa) lasă să se întrevadă o puternică opoziţie faţă de schimbare şi prezintă argumente care, în opinia noastră, nu au susţinere în realitate. Asociaţia Ad Astra s-a exprimat recent în privinţa LEN ( http://docs.ad-astra.ro/Ad_Astra_LEN_2011.pdf ) apreciind că această lege creează premisele pentru o reformă reală a sistemului educaţional din România. Prin contrast, rezoluţia rectorilor încearcă să arunce în derizoriu intenţiile reformatoare ale LEN şi să îngreuneze implementarea legii, folosind argumente fără fundament.

Poziţia Asociaţiei Ad Astra referitor la acest aspect este disponibilă la adresa:

http://docs.ad-astra.ro/Comunicat_Rectori_Februarie_2011.pdf