Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Synthesis of aragonite nanoparticles by controlled double-jet precipitation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: C.D. Mateescu, R. Isopescu, M. Mihai, F. Branzoi, Irinela Chilibon

Editorial: H. Lorenz, H. Kaemmerer, Shaker Verlag GmbH, Germany, ISBN-10: 3832275053, BIWIC 2008, 15th Int. Workshop on Industrial Crystallization, Magdeburg, Germany, Sept.10 – 12, 2008, p.353-360, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: aragonite, double-jet precipitation