Inscriere cercetatori

Facebook

Noi reglementări ale Planului naţional pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 146/2011 hotărârea Guvernului privind
modificarea reglementărilor referitoare la Planul naţional de cercetare,
dezvoltare, inovare, principalul mijloc de finanţare prin competiţie a cercetării din România:
http://www.moficial.ro/2011/0146.pdf

http://www.legestart.ro/Hotararea-133-2011-modificarea-completarea-unor-acte-normative-referitoare-Planul-national-cercetare-dezvoltare-inovare-%28MzY4MDMz%29.htm

Printre prevederile acestui act normativ:
– evaluarea proiectelor va fi făcută, în majoritate, de evaluatori din străinătate; ponderea experţilor din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, este de cel puţin 50% pentru fiecare proiect şi program, cu excepţia proiectelor din domenii ştiinţifice cu specific românesc (din ştiinţele umaniste), a proiectelor care solicită o finanţare mai mică de echivalentul în lei a 20.000 euro şi a cazurilor în care cel puţin 50% din bugetul proiectului evaluat este cofinanţat în bani de către persoane de drept privat;
– programele Resurse umane, Idei şi Capacităţi vor fi coordonate ştiinţific de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;
– programele Parteneriate în domeniile prioritare şi Inovare vor fi coordonate de viitorul Consiliu Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare;
– programul Susţinerea performanţei instituţionale va fi coordonat de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;
– în cazul în care consiliul ştiinţific coordonator al programului constată existenţa informaţiilor false în solicitările de finanţare, în urma unor sesizări primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective sunt declarate respinse, iar conducătorul de program are obligaţia de a sesiza Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru analiza cazurilor şi stabilirea sancţiunilor care urmează a fi aplicate, conform legii.