Inscriere cercetatori

Facebook

Noul Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice

Au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 152/2011 regulamentul şi componenţa noului Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), care înlocuieşte fostul CNCSIS:
http://www.moficial.ro/2011/0152.pdf

Componenţa CNCS:

Alexandru Babeş, Universitatea din Bucureşti
Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Gabriel Bădescu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Florin Ovidiu Bîlbîie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
Emil Alexandru Brujan, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
Gabriela Cârjă, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
Gabriel Ciobanu, Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică, Iaşi
Daniel Ovidiu David, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Mihai Robert Dima, Universitatea din Bucureşti
Ion Grosu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Mihai Edmond Ionac, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
Cezar Joiţa, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”al Academiei Române, Bucureşti
Alexandru Kristály, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Tudor Luchian, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Valeriu Moldoveanu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti
Florin Negoiţă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH Bucureşti
Norica Beatrice Nichita, Academia Română, Institutul de Biochimie
Gabriela Râpeanu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Flavius Solomon, Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi

Preşedintele CNCS este dl. Alexandru Babeş, iar vicepreşedinţii CNCS sunt d-nii Emil Alexandru Brujan şi Daniel Ovidiu David.