Inscriere cercetatori

Identification and measurement of pesticide contaminations in foor products by electron impact GC/MS

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: F.Tusa, Z. Moldovan, M. Vlassa

Editorial: J.of Physics:Conference Series, 182, p.012043, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: pesticide, GC/MS analysis