Inscriere cercetatori

Spectroelectrochemical study of 9-substituted acridines with potential antitumor activity

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I.O.Marian, N. Bonciocat, C. Cristea, R. Sandulescu, M. Bucsa, M.Vlassa

Editorial: Electroanalysis, 22, p.542, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: acridine derivatives, antitumor reagents, Nyquist plots, Raman spectroscopy