Inscriere cercetatori

Stabilisation of an inorganic digallane by the phosphinobisthiolato P,S,S pincer ligand PPh(2-SC6H4)2

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.M. Vãlean, S. Gómez-Ruiz, P. Lönnecke, I. Silaghi-Dumitrescu, L. Silaghi-Dumitrescu, E. Hey-Hawkins

Editorial: New Journal of Chemistry, 33, p.1771-1779, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: inorganic digallane, phosphinobisthiolato P,S,S pincer ligand