Inscriere cercetatori

Vascular calcification in chronic kidney disease.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covic A, Kanbay M, Voroneanu L, Turgut F, Serban DN, Serban IL, Goldsmith DJ.

Editorial: Clin Sci (Lond)., 119(3):, p.111-21, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: vascular, calcification