Inscriere cercetatori

Intuitionisc Fuzzy Methods in Software Reliability Modelling and Optimization

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Albeanu, Fl. Popentiu

Editorial: Journal of Sustenable Energy, ISSN 2067-5534., I(1), p.35-41, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Reliability Modelling, Optimization