Inscriere cercetatori

A study on energy consumption in Romania

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Minea AA

Editorial: Environmental Engineering and Management Journal, 9, p.581-587, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: consum energetic // energy consumption