Inscriere cercetatori

An Experimental Method to Decrease Heating Time in a Commercial Furnace

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Minea AA

Editorial: Taylor and Francis, Experimental Heat Transfer, 23, p.175-184, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: heat transfer

URL: http://dx.doi.org/10.1080/08916150903399714