Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Modern technologies of synthesis and processing of TiAlSiCr and TiAlSiB powders

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Irina Carceanu, Ioan Nedelcu, Emilia Ciovica, C-tin Marta, Ioana Almira Cojanu

Editorial: Editura F.R.M, Rev. Metalurgia International, vol. XIV (2009), special issue no.3, ISSN 1582-2214, p.pg. 37-40,, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: sinteza, procesarea, pulberi TiAlSiCr si TiAlSiB // synthesis, processing , TiAlSiCr and TiAlSiB powders