Inscriere cercetatori

Antitumoral Effect of Calixarenes on Experimental Photodynamic Therapy with K562 Tumor Cell Line

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Monica Neagu, Rodica - Mariana Ion, Gina Manda, Carolina Constantin, Eugen Radu, Zoia Cristu

Editorial: Romanian Journal of Biochemistry, 47(1) , p.17-35 , 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: pthotodynamic therapy, calixarenes

URL: http://journal.biochim.ro/archive/n47-1/titles47-1.php