Inscriere cercetatori

Microwave synthesis, basic spectral and biological evaluation of some copper (II) mesoporphyrinic complexes

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Boscencu R, Ilie M, Socoteanu R, Oliveira AS, Constantin C, Neagu M, Manda G, Ferreira LF

Editorial: Molecules, 15(5), p.3731-43, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: porphyrins, anti-tumoral activity

URL: http://www.mdpi.com/1420-3049/15/5/