Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Placental stem cell differentiation into islets of Langerhans-like glucagon-secreting cells

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Suşman S, Soriţãu O, Rus-Ciucã D, Tomuleasa C, Pop VI, Mihu CM

Editorial: Romanian Journal of Morphology and Embryology, 733-8, p.733-8, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stem cells, pancreatic differentiation // celule stem, diferentiere pancreatica