Inscriere cercetatori

Placental stem cell differentiation into islets of Langerhans-like glucagon-secreting cells

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Suşman S, Soriţãu O, Rus-Ciucã D, Tomuleasa C, Pop VI, Mihu CM

Editorial: Romanian Journal of Morphology and Embryology, 733-8, p.733-8, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stem cells, pancreatic differentiation // celule stem, diferentiere pancreatica