Inscriere cercetatori

Facebook

ANCS solicită expresii de interes pentru planul sectorial

Temele solicitate:

1. „Evaluarea potenţialului românesc de cercetare în domeniul chimiei şi elaborarea strategiei naţionale de cooperare internaţională”. Bugetul maxim estimat al proiectului este 1.000.000 lei, pentru anii 2011 şi 2012.

2. „Politici, instrumente, mecanisme şi practici în cercetarea europeană, identificate prin tehnici de benchmarking şi aplicabile în cercetarea româneasca”. Bugetul maxim estimat al proiectului este 1.500.000 lei, pentru anii 2011 şi 2012.

Expresia de interes (se va completa dupa modelul de mai jos) poate fi propusă de un singur participant sau de un grup (consorţiu de participanţi asociaţi, persoane juridice şi/sau fizice, care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului) şi se poate depune până la data de 29.04.2011, orele 12.30 la sediul ANCS din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362.

http://ancs.ro/ro/articol/1523/programe-nationale-planuri-sectoriale