Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Functionalized hybrid nanoparticles and their interaction with spin-labeled cyclodextrin

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Ionita, M. Maganu, M. T. Caproiu, P. Ionita

Editorial: J. Inorg. Organomet. Polym., 19, p.228, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanoparticles