Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Ligand dynamics in spin-labeled Au nanoparticles

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P. Ionita, J. Wolowska, V. Chechik, A. Caragheorgheopol

Editorial: J. Phys. Chem. C, 111, p.16717, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanoparticles