Inscriere cercetatori

Chronic fistulas after breast augmentation secondary to Mycobacterium abscessus

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Jackowe DJ, Murariu D, Parsa NN, Parsa FD.

Editorial: Plastics and Reconstructive Surgery, 126(1), p.38e-39e, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chronic fistulas after breast augmentation