Inscriere cercetatori

Comparison of wedge versus straight line reduction labiaplasty

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Murariu D, Jackowe DJ, Parsa AA, Parsa FD

Editorial: Plastic and Reconstructive Surgery, 125(3), p.1046-7, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: wedge versus straight labiaplasty