Inscriere cercetatori

Prevention of acute hematoma after face lifts

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Parsa FD, Parsa AA, Murariu D, Koehler S

Editorial: Aesthetic Plastic Surgery, 34(4), p.508-9, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: acute hematoma after face lift