Inscriere cercetatori

Surgical correction of symmastia

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Parsa FD, Parsa AA, Koehler S, Murariu D

Editorial: Plastic and Reconstructive Surgery, 125(5), p.1577-9, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: symmastia, breast augmentation