Inscriere cercetatori

Surgical correction of the frowning mouth

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Parsa FD, Parsa NN, Murariu D

Editorial: Plastic and Reconstructive Surgery, 125(2), p.667-76, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: frowning mouth