Inscriere cercetatori

Symmastia after breast augmentation

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Parsa FD, Koehler S, Parsa AA, Murariu D, Daher P

Editorial: Plastic and Reconstructive Surgery, 127(3), p.63e-5e, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: symmastia, breast augmentation